ગુજરાત રાજ્યમાં થયું ધોરણ 10 નું રિઝલ્ટ જાહેર, જાણો કોણ જોઈ શકશે રિઝલ્ટ…

અત્યારે ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણ બોર્ડે ખૂબ જ મહત્વની જાહેરાત કરી છે. ધોરણ-10નું રિઝલ્ટ આજે રાત્રે 8 કલાકે થશે જાહેર થશે જે ખૂબ જ સારી વાત છે. ગુજરાત રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓને આ રિઝલ્ટ ચોક્કસ પણે નહીં જોઈ શકે. ખાલી સ્કુલઓ જ વેબસાઈટ પર રિઝલ્ટ જોઈ શકશે. વિદ્યાર્થીઓએ સ્કુલમાંથી રિઝલ્ટ મેળવવાનું રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને રિઝલ્ટ પહોંચાડવાની જવાબદારી સ્કુલઓની રહેશે. જે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માહિતી છે.

ખાલી સ્કુલઓ જ બોર્ડની વેબસાઈટ પરથી મેળવી શકશે આ રિઝલ્ટ :- આજે રાત્રે ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ ચોક્કસ પણે જાહેર કરાશે.વેબસાઈટ પર સ્કુલઓ રિઝલ્ટ જોઈ શકે તે રીતે આજે જાહેરાત કરાઈ છે. જે ખૂબ જ સારી વાત છે. વિદ્યાર્થીઓને ડાઈરેક્ટ રિઝલ્ટ જોઈ શકશે નહીં. ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના ધોરણ-10ના વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશનનું રિઝલ્ટ હાલ પૂરતું સ્થગિત રાખવાનું છે જે સ્કૂલ માંથી આપવામાં આવશે.

આ રિઝલ્ટ ઓપન સ્કૂલ તેમજ રિપીટર વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટ સાથે જાહેર કરવા માગણી કરતી રિટ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં કરવામાં આવી છે. જે ખૂબજ સારી વાત છે. કોર્ટે ગુજરાત રાજ્ય સરકારના પક્ષકારોને નોટિસ પાઠવી આગામી સુનવણી પાંચમી જુલાઇના રોજ નિયત કરી છે. આ પહેલાં જ આજે રિઝલ્ટ જાહેર થઈ ગયું છે. જે ખૂબ જ સારી વાત છે. વિધ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ સારી વાત છે.

રજૂઆત છે કે ધોરણ-10માં માસ પ્રમોશન આપવાનો નિર્ણય ચોક્કસ પણે કર્યો છે. માસ પ્રમોશન મેળવનારા રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટ પહેલાં જાહેર કરવામાં આવશેઅને ત્યાર પછી રિપીટર અને ઓપન સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટ જાહેર કરવામાં આવશે. જે ખૂબ જ ગંભીર વાત છે.

માસ પ્રમોશન મેળવનારા અંદાજે 10 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પાસ થશે જે ખૂબ જ સારી વાત છે અને તેના કારણે ધોરણ 11ની તમામ બેઠકો ચોક્કસ પણે ભરાઇ જશે. જેના કારણે રિપીટર અને ઓપન સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને અન્યાય થશે. જે ખૂબ જ વિચારવા જનક વાત છે. જેથી આ તમામ વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટ સાથે જાહેર કરવા માગણી કરવામાં આવી છે.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer