કોલેજના વિર્ધાર્થીઓ માટે મુખ્યમંત્રીએ લીધો મોટો નિર્ણય, પરીક્ષા વગર અપાશે માસ પ્રમોશન

આ વર્ષ પૂરતું કોવિડ સંક્રમણ સ્થિતીમાંમાસ પ્રમોશન આપવાનો CMનો વિદ્યાર્થી આપના પક્ષ માં નિર્ણય લેવા માં આવી રહ્યો છે. ગુજરાતરાજ્યના અંદાજ થી 9.50 લાખ જેટલા યુવાઓના આરોગ્ય રક્ષા ઉદાત્ત ભાવ સાથે CM વિજયભાઇ રૂપાણીએ કોર કમિટીની બેઠકમાં નિર્ણય લીધો છે. જે ખૂબ જ વિદ્યાર્થી ઓ માટે આનંદીત નિણર્ય છે.

ગુજરાત રાજ્યની પ્રાઈવેટ અને ગર્વમેન્ટ યુનિવર્સિટીઓ-કોલેજોમાં ગૃેજ્યુએટ લેવલના બધાકક્ષાઓમાટે ઇન્ટરમિડીયેટ સેમિસ્ટરના વિદ્યાર્થીઓને કોવિડની ગુજરાત રાજ્યની વર્તમાન સ્થિતીમાંમાસ પ્રમોશન અપાશે તેવું CM વિજય રૂપાણીએ કહ્યું હતું.

CM વિજય રૂપાણીએ ક્હ્યું હતું કે, રાજ્યની પ્રાઈવેટ અને ગર્વમેન્ટ યુનિવર્સિટીઓ-ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોલેજો તેમજ પ્રાઈવેટ અને ગર્વમેન્ટ કોલેજોના ગૃેજ્યુએટ લેવલના મેડીકલ-પેરામેડીકલ વગરના બધાકક્ષાના માટે ઇન્ટરમિડીયેટ સેમિસ્ટર 2-4 અને જ્યાં સેમિસ્ટર-6 ઇન્ટરમિડીયેટ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓનેમાસ પ્રમોશન (માસ પ્રમોશન)નો ચોક્કસ પણે લાભ મળશે. જે ખૂબ જ સારી વાત છે.

50 %ગુણ આંતરિક મુલ્યાંકન અને 50 %ગુણ તુરત અગાઉના સેમિસ્ટરના પ્રમાણેચોક્કસ પણે અપાશે. CM વિજય રૂપાણીના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલી કોર કમિટીની બેઠકે રાજ્યની પ્રાઈવેટ અને ગર્વમેન્ટ યુનિવર્સિટી-કોલેજોમાં ઉચ્ચશિક્ષણ અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓના વિશાળ હિતમાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે. જે વિધ્યાર્થીઓ માટે સારો છે.

CMએ આખી દુનિયામાં મહામારી કોવિડના પ્રવર્તમાન સંક્રમણમાં રાજ્યના યુવા વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત રાખવાના સ્વાસ્થ્ય રક્ષા ભાવ સાથે નિર્ણય કર્યો છે કે, રાજ્યની પ્રાઈવેટ અને ગર્વમેન્ટ યુનિવર્સિટી-કોલેજોમાં ગૃેજ્યુએટ લેવલના મેડીકલ-પેરામેડિકલ વગર નાબધાકક્ષાઓમાટે ઇન્ટરમિડીયેટ સેમિસ્ટરના વિદ્યાર્થીઓનેમાસ પ્રમોશન અપાશે.

ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ CMના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલી કોર કમિટીના આ નિર્ણયની વિગતો આપતાં જણાવ્યું કે, રાજ્ય સરકારે આ વર્ષે કોવિડ સંક્રમણની વ્યાપક પરિસ્થિતીમાં શાળા-કોલેજોમાં શિક્ષણકાર્યને પડેલી અસરને ધ્યાનમાં લઇને આ માસ પ્રમોશન માત્ર આ વર્ષ પૂરતું આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. જે ખૂબ જ સારી વાત છે.

શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ કહ્યું કે, રાજ્ય સરકારે કરેલા આમાસ પ્રમોશનના નિર્ણયનો લાભ પ્રાઈવેટ અને ગર્વમેન્ટ યુનિવર્સિટી તથા કોલેજોના મેડીકલ-પેરામેડીકલ વગર નાબધાકક્ષાઓમાટે ઇન્ટરમિડીયેટ સેમેસ્ટર 2, 4 અને જ્યાં સેમેસ્ટર 6 પણ ઇન્ટરમિડીયેટ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને મળશે. જે થી વિધ્યાર્થીઓ માં આનંદ નો માહોલ છે.

શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ ઇન્ટરમિડીયેટ સેમિસ્ટરના વિદ્યાર્થીઓને અપાનારા માસ પ્રમોશનની પદ્ધતિ અંગે વિસ્તૃત સમજ આપતાં જણાવ્યું કે, આ હેતુસર માર્કસની ગણતરી માટે 50 %ગુણ આંતરિક મૂલ્યાંકનના પ્રમાણેઅને બાકીના 50 %ગુણ તૂરતના અગાઉના-પ્રિવીયસ-સેમિસ્ટરના પ્રમાણેઆપવામાં આવશે. જે સારું છે

ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ સ્પષ્ટ કર્યુ કે, જો યુનિવર્સિટી-કોલેજો દ્વારા પ્રાયોગિક પરીક્ષા લેવામાં નહિં આવી હોય તો ત્યાં 50 %ગુણ આંતરિક મુલ્યાંકનના પ્રમાણેઅને બાકીના 50 %ગુણ તુરતના અગાઉના પ્રિવીયસ સેમિસ્ટરના પ્રમાણે ગણાશે. જેથી વિધ્યાર્થીઓ માં પણ હષોર્લ્લાસ નો માહોલ છે.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer